مزایا و معایب آزمون آنلاین

مزایا و معایب آزمون آنلاین

هر سامانه‌ی آزمون آنلاینی یک سری مزایای جامع دارد:

صرفه‌جویی در کاغذ

شما هرگز مجبور نیستید سوالات آزمون را برای دانش‌آموزان چاپ کنید و به آنها جزوه دهید. صرفه‌جویی در کاغذ، صرفه‌جویی در درختان است و هر کسی از این موضوع خوشحال می‌شود. 

صرفه‌جویی در زمان

شما می‌توانید آزمونی برگزار کنید که به صورت خودکار نمره دهد. اگر شما از سوالات چند گزینه‌ایی استفاده کنید، هرگز مجبور نخواهید شد که دوباره آزمون را چک کنید. سامانه‌های آزمون آنلاین بدون هیچ زحمتی و کاملاً به صورت اتوماتیک می‌باشند. 

امنیت بیشتر

شما می‌توانید بانک بزرگی از سوالات به همراه تعداد زیادی سوال تهیه کنید. هر کدام از دانش‌آموزان به طور تصادفی سوالات را دریافت می‌کنند.

انتشار: 1399/12/26
بازدید: 2141