پلان‌های سامانه

پلن برنزی
# عنوان مقدار
انتخاب سال تحصیلی دارد
گزارش گیری ورود کاربران توسط مدیر دارد
برگزاری آزمون تستی دارد
برگزاری آزمون تشریحی دارد
برگزاری آزمون ترکیبی (تستی و تشریحی) دارد
امکان تبدیل گفتار به متن نوشتاری ندارد
ورودی گرفتن اطلاعات از اکسل ندارد
سیستم ایجاد و تبادل پروژه ندارد
سیستم ایجاد و تبادل جزوه ندارد
گزارش گیری تحصیلی ندارد
سیستم نظر سنجی ندارد
تالار گفتگو ندارد
بک آپ گیری ندارد
مخزن سوالات ندارد
سیستم ایجاد و تبادل تمرین ندارد
نمودار روند تحصیلی در هر درس ندارد
پلن نقره‌ای
# عنوان مقدار
انتخاب سال تحصیلی دارد
گزارش گیری ورود کاربران توسط مدیر دارد
برگزاری آزمون تستی دارد
برگزاری آزمون تشریحی دارد
برگزاری آزمون ترکیبی (تستی و تشریحی) دارد
امکان تبدیل گفتار به متن نوشتاری دارد
ورودی گرفتن اطلاعات از اکسل دارد
سیستم ایجاد و تبادل پروژه دارد
سیستم ایجاد و تبادل جزوه دارد
گزارش گیری تحصیلی دارد
سیستم نظر سنجی دارد
تالار گفتگو ندارد
بک آپ گیری ندارد
مخزن سوالات ندارد
سیستم ایجاد و تبادل تمرین ندارد
نمودار روند تحصیلی در هر درس ندارد
پلن طلایی
# عنوان مقدار
انتخاب سال تحصیلی دارد
گزارش گیری ورود کاربران توسط مدیر دارد
برگزاری آزمون تستی دارد
برگزاری آزمون تشریحی دارد
برگزاری آزمون ترکیبی (تستی و تشریحی) دارد
امکان تبدیل گفتار به متن نوشتاری دارد
ورودی گرفتن اطلاعات از اکسل دارد
سیستم ایجاد و تبادل پروژه دارد
سیستم ایجاد و تبادل جزوه دارد
گزارش گیری تحصیلی دارد
سیستم نظر سنجی دارد
تالار گفتگو دارد
بک آپ گیری دارد
مخزن سوالات دارد
سیستم ایجاد و تبادل تمرین دارد
نمودار روند تحصیلی در هر درس دارد