پلان‌های سامانه

پلن برنزی
# عنوان مقدار
انتخاب سال تحصیلی
گزارش گیری ورود کاربران توسط مدیر
برگزاری آزمون تستی
برگزاری آزمون تشریحی
برگزاری آزمون ترکیبی (تستی و تشریحی)
امکان تبدیل گفتار به متن نوشتاری
ورودی گرفتن اطلاعات از اکسل
سیستم ایجاد و تبادل پروژه
سیستم ایجاد و تبادل جزوه
گزارش گیری تحصیلی
سیستم نظر سنجی
تالار گفتگو
بک آپ گیری
مخزن سوالات
سیستم ایجاد و تبادل تمرین
نمودار روند تحصیلی در هر درس
پلن نقره‌ای
# عنوان مقدار
انتخاب سال تحصیلی
گزارش گیری ورود کاربران توسط مدیر
برگزاری آزمون تستی
برگزاری آزمون تشریحی
برگزاری آزمون ترکیبی (تستی و تشریحی)
امکان تبدیل گفتار به متن نوشتاری
ورودی گرفتن اطلاعات از اکسل
سیستم ایجاد و تبادل پروژه
سیستم ایجاد و تبادل جزوه
گزارش گیری تحصیلی
سیستم نظر سنجی
تالار گفتگو
بک آپ گیری
مخزن سوالات
سیستم ایجاد و تبادل تمرین
نمودار روند تحصیلی در هر درس
پلن طلایی
# عنوان مقدار
انتخاب سال تحصیلی
گزارش گیری ورود کاربران توسط مدیر
برگزاری آزمون تستی
برگزاری آزمون تشریحی
برگزاری آزمون ترکیبی (تستی و تشریحی)
امکان تبدیل گفتار به متن نوشتاری
ورودی گرفتن اطلاعات از اکسل
سیستم ایجاد و تبادل پروژه
سیستم ایجاد و تبادل جزوه
گزارش گیری تحصیلی
سیستم نظر سنجی
تالار گفتگو
بک آپ گیری
مخزن سوالات
سیستم ایجاد و تبادل تمرین
نمودار روند تحصیلی در هر درس